Име на болест: Дворски повит (пиперче) - Polygonum persicaria
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис: Едногодишно растение високо 80 цм. Стеблото членковидно, исправено или грмушкасто, обично разгрането. Листовите долгнавеси долги 7 - 12 цм, широки 1, 5 - 2, 5 цм. Најшироки се во средината. Зелени, имаат кратки петелки, или се седечки. На предната стран често имаат црни дамки. На опачината немаат жлезди. Цветовите се зеленобели или црвенкасти, собрани во сложен цвет на врвот на стеблото. Цветот е гроздест, исправен цилиндричен. Плодот е сплескан, срцевовиден, мазен. Едо растение дава 200 - 800 семки.повеќе слики >>

Препарати

BASAGRAN

BASAGRAN 480 SL

BASAGRAN DP-P

BAZANO

BENTAZON 480 EC

CAMBIO

OHIZON SL

CALLISTO 480 SC