Име на болест: Дива капина - Rubus caesius
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис: Повеќегодишно растение високо до 150 цм. Коренот е јак, жилав и отпорен. Продира длабоко до 1 метар. Стеблото е полудрвенасто, долго, повиткано со овален пресек. Има трнови. Листот е троделен, од долната страна со светла боја. Лиската на опачината е влакнеста, а по рабовите забеста. Цветот е бел. Плодот е сложен со сладок вкус. Содрќи од 2 - 20 црни семки. Најчесто се размножува вегетативно со избивање на израстоци од коренот. Тамо каде што стеблото ја допира земјата се развива корен па со сечењето на стеблото добива нов корен.повеќе слики >>

Препарати

AGROPIN GLIFPIN

BOOM EFEKT

CIDOKOR

DOMINATOR

GLYFOS

GLYPHOGAN 480 SL

HERBOCOR

OXALIS

RANDAP

SIRKOSAN

TOTAL 480 SL

TOUCHDOWN SISTEM 4