Име на болест: Ежовка обична - Dactylis glomerata
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис:монокотиледонПрепарати