Име на болест: Острикa влакнеста - Carex hirta
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис: Carex hirta
Повеќегодишно растение високо до 70 цм. Има долги ползачки ризоми. Формира растресити бусени. Стеблото на пресек е тапо троаглесто. Листовите се линеарни слични на листовите од тревите, широки 2 - 4 цм посредината жлебасти, со ретки влакна. Лисните ракавци се влоакнести. Класоидниот цвет може да биде еден на врвот, а може да бидат и повеќе. Плодот е ситен зелен и влакнесто оравче. Цветот има 2 - 3 класчиња. Имаат осилки. Домаќини на полжавите кој го пренесуваат метилот кај стоката.повеќе слики >>

Препарати

AGROPIN GLIFPIN

BOOM EFEKT

CIDOKOR

DOMINATOR

GLYFOS

GLYPHOGAN 480 SL

HERBOCOR

OXALIS

RANDAP

SIRKOSAN

TOTAL 480 SL

TOUCHDOWN SISTEM 4