Име на болест: Седмолист обичен - Aegopodium podagraria
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис: Младите листови на седмолистот се богати со микроелементи и витамин C. Расте на влажни места, во ретки шуми, меѓу жбунови, покрај поток. Се јавува на густи насади каде другите растенија побегнале и не се развиваат.повеќе слики >>

Препарати

AGROPIN GLIFPIN

BOOM EFEKT

CIDOKOR

DOMINATOR

GLYFOS

GLYPHOGAN 480 SL

HERBOCOR

OXALIS

RANDAP

SIRKOSAN

TOTAL 480 SL

TOUCHDOWN SISTEM 4