Име на болест: Ајдучка трева - Achillea millefolium
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис: Повеќегодишно растение високо 20 - 70 цм. Има плиток подземен израсток од кој растат стебленца. Стеблото е исправно и влакнесто. Има многудолги перасти разделени листови. Цветовите се сложени во бел мирислив штит на врвот на растението. Цвета од јуни до октомври. Едно растение дава од 3 - 4000 семки.
Домаќин на некој нематоди и инсекти.



повеќе слики >>

Препарати

AGROPIN GLIFPIN

BOOM EFEKT

CIDOKOR

DOMINATOR

GLYFOS

GLYPHOGAN 480 SL

HERBOCOR

OXALIS

RANDAP

SIRKOSAN

TOTAL 480 SL

TOUCHDOWN SISTEM 4