Име на болест: Монилија на плод - Monilia fructigena
Култура: ЈАБОЛКА
Опис: Габата презимува во заразените плодови од миналата година кои се сушат и остануваат на стеблото (т. н мумии). Плодовите ги инфицираат преку раните од краставост, јаболковиот свиткувач, град и сл. Болеста од инфицираниот плод поминува на следниот со кој се допира при што рана не е потребна.повеќе слики >>

Препарати

CHAMP FORMULA 2FL

FUNGURAN-OH 50 WP

CHORUS 75 WG

SWICH 62,5 WG