Име на болест: Јаболкова вошка шишкарица - Dysaphis devecta
Култура: ЈАБОЛКА
Опис:Причинува големи и видливи штети. Заразените листови се деформираат и добиваат силна пурпурно - црвена боја. Прагот на штетноста пред цветање опфаќа 3 - 5 колонии, а после цветање 5 - 8 колонии на 100 леторасти.Препарати