Име на болест: Јаболкова вошка шишкарица - Dysaphis devecta
Култура: ЈАБОЛКА
Опис: Причинува големи и видливи штети. Заразените листови се деформираат и добиваат силна пурпурно - црвена боја. Прагот на штетноста пред цветање опфаќа 3 - 5 колонии, а после цветање 5 - 8 колонии на 100 леторасти.повеќе слики >>

Препарати

DIREKT

FASTAC 10 SC

LANATE 20 L

LANATE 25 WP

METHOMEX 90-SP

METOMIL 90 SP

NEOMYL 90 WP

PILARMATE