Име на болест: Пиревина - Agropyrum repens
Култура: ПРАСКА
Опис: Повеќегодишно растение висока 20 - 130 цм. Има многу развиени и јаки чланковидни ризоми кои се пружаат на почвата хоризонтално во повеќе спратови. Дролжината на ризоми на еден хектар може да биде приближно 5000 км. Стеблото е исправено обично мазно. Листовите се долги 6 - 30 цм, зелени, влакнести или голи. Ракавецот е отворен и мазен. Цветот е во обли на клас и исправен. Класчињата во класот се во два реда свртени со сплесканата страна према заедничката оска. Во еден клас има околу 300 семки. Семето може да ја задржи ртливоста 4 години. Се размножува со семе и вегетативно. Прилично жилав плевел тежок за истребување, еден од нај опасните плевели. Домаќин на болести, инсекти и нематоди.повеќе слики >>

Препарати

AGROPIN GLIFPIN

BOOM EFEKT

CIDOKOR

DOMINATOR

GLYFOS

GLYPHOGAN 480 SL

HERBOCOR

OXALIS

RANDAP

SIRKOSAN

TOTAL 480 SL

TOUCHDOWN SISTEM 4