Име на болест: Ленолист тенок, (лобода) пепелуга - Atriplex patula
Култура: СОНЧОГЛЕД
Опис: Едногодишно растениевисоко 30 - 100 цм. Слаби исправено, често јако разгрането. Доните гранки се еднаспроти друга. Листовите се троаголно срцевовидни, со петелка, од двете страни темнозелени. Долните се копјевидни. Младите листови имаат влакненца кој можат да бидат со сива боја. Цветот е во облик на долга гроздеста метлица. Плодот е со плеснасто бубрежен облик во вид на оравче. Произведува до 6000 семки.повеќе слики >>

Препарати

BASAGRAN

BASAGRAN 480 SL

BASAGRAN DP-P

BAZANO

BENTAZON 480 EC

CAMBIO

OHIZON SL

LINUREX 50 SC

LINUREX 50 WP

LIRON tecen