Име на болест: Лук,лозарски - Аllium vineale
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис: Многугодишен плевел. Се размножува вегетативно и со семе. Вегетативно се размножува со подземни и надземни луковици. Размножувањето со семе е поограничено. Плодоносат в третата година од животот. Цвета и плодоноси од јуни до септември. Ги заплевелува гласно лозовите и овошните насади. Во лозарските и овошните насади се уништува со обработка на почвата а во редовите со хербициди.повеќе слики >>

Препарати

AGROPIN GLIFPIN

BOOM EFEKT

CIDOKOR

DOMINATOR

GLYFOS

GLYPHOGAN 480 SL

HERBOCOR

OXALIS

RANDAP

SIRKOSAN

TOTAL 480 SL

TOUCHDOWN SISTEM 4