Активна материја: Bentazone
Средство за заштита: ХЕРБИЦИДИПрепарати:

BASAGRAN

BASAGRAN 480 SL

BASAGRAN DP-P

BAZANO

BENTAZON 480 EC

CAMBIO

OHIZON SL