Активна материја: Pyraclostrobin
Средство за заштита: ФУНГИЦИДИЛинк до ЕУ база на пестицидиПрепарати:

BELLIS

CABRIO TOP

SIGNUM

TERCEL