Активна материја: Chlorotoluron
Средство за заштита: ХЕРБИЦИДИПрепарати:

DICURAN FORTE 80 WP

TENA

TOLUREX 50 SC

TOLUREX 50SC

TOLURON 80 WP