Активна материја: Propiconazole
Средство за заштита: ФУНГИЦИДИПрепарати:

BUMPER 25 EC

TELIO 25% EC

TILT 250 EC