Активна материја: Metiram
Средство за заштита: ФУНГИЦИДИЛинк до ЕУ база на пестицидиПрепарати:

CABRIO TOP

ENERVIN

POLIRAM DF