Активна материја: Captan
Средство за заштита: ФУНГИЦИДИЛинк до ЕУ база на пестицидиПрепарати:

CAPTAN PINUS 50 WP

MERPAN 50 WP

MERPAN 80 WDG

ORTHOCID 80 WDG

VENTURIN