Активна материја: Lambda-Cyhalothrin
Средство за заштита: ИНСЕКТИЦИДИПрепарати:

KAPIN 2,5 EC

KARATE ZEON 5 SC

KING

MARKATE 100 CS

SPARVIERO 10 CS

TORNADO 5% EC