Активна материја: Imidacloprid
Средство за заштита: ИНСЕКТИЦИДИПрепарати:

CONFIDOR 200 OD

CONFIDOR SL 200

KOHINOR 200 SL

PREMIER 20% WP

QUANTUM SC

RAPID

WARRANT 200 SL