Име на болест: Дива лобода многусемена - Chenopodium polyspermum
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис: Едногодишно растение високо 20 - 80 цм. Стеблото е разгрането од основата со долги гранки и голо. Во почетокот е полегната, покасно исправена. Постарите растенија добиваат црвеникава боја. Листовите се голи, цели, јајцевидни, неназабени, пепеласти. Бројни сложени цветови се наоѓаат во пазувите на листовите или на врвот на гранките во облик на пократки или подолги гроздови. Цвета од јуни до септември. Произведува огромен број семки. Преносител на нематоди.повеќе слики >>

Препарати

BASAGRAN

BASAGRAN 480 SL

BASAGRAN DP-P

BAZANO

BENTAZON 480 EC

CAMBIO

OHIZON SL