Име на болест: Вртипоп, нивски - Anthemis arvensis
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис:Едногодишно или двогодишно растение високо 20 - 50 цм. Стеблото е исоправно посипано со ретки влакна. Листовите се најизменично перјасти. Цветовите се собрани во главичести соцветиа на долги рачки. Главиците се дијаметар 20 - 35 мм. Во средината главиците се жолти, а по рабовите се бели цветови. Цвета напролет и летото. Дава до 5000 семки. Добра пчелина паша, преносител на некој болести и инсекти.Препарати