Име на болест: Огнивче полско - Anagallis arvensis
Култура: ЈАЧМЕН
Опис: Едногодишно растение високо5 - 25 цм. Коренот е вретенест. Стеблото е ниско, полегнато, голо и разгрането, со пресек во облик на квадрат. Листовите се цели, срцевовидни од опачината влакнасти. Цветовите се најчесто црвени, ретко бели или темноплави. Едно растение произведува 100 - 300 семки. Се шират преку семето кое може да ја задржи ртливоста преку 5 години. Семето сомелено со житото на лебот му дава потемна боја. Домаќин е на некој нематоди.повеќе слики >>

Препарати

DICURAN FORTE 80 WP

TENA

TOLUREX 50 SC

TOLUREX 50SC

TOLURON 80 WP