Име на болест: Глушина, пругаста - Vicia striata
Култура: ЈАЧМЕН
Опис: Монокарпен едногодишен пролетен плевел. Биолошки и морфолошки е многу сличен на панонската глушина. Цветовите се светловиолетови до црвени. Се јавува на скоро сите почвени типови. Претставува добро фуражно и добро медоносно растение. Мерки за заштита се редовни превентивни и агротехничнки мерки.повеќе слики >>

Препарати

DICURAN FORTE 80 WP

TENA

TOLUREX 50 SC

TOLUREX 50SC

TOLURON 80 WP