Име на болест: Велигденче обично - Veronica agrestis
Култура: ЛУЦЕРКА
Опис: Едногодишно озимно растение високо 10 - 30 цм. Коренот е влакнаст. Стеблото е тенко, често ползачко. Се разгранува кај основата. Листот е овален, со кратка петелка дебел и сјајен. Цветовите се светлоплави или бели. Плодот е многусемена чаура. Содржи гликозиди.повеќе слики >>

Препарати

DICURAN FORTE 80 WP

TENA

TOLUREX 50 SC

TOLUREX 50SC

TOLURON 80 WP