Име на болест: Зелкова белокрилка - Aleurodes proletella
Култура: ЗЕЛКА
Опис:Зелковата белокрилка има 4 - 5 генерации годишно. Развојот на една генерација може да трае 3 - 6 недели. Зелковата белокрилка не е економски значаен вид кај нас.Препарати