Име на болест: Јаболкова крвава вошка - Eriosoma lanigerium
Култура: КРУША
Опис: Колониите на вошката изгледаат како памук, а причинуваат големи штети формираќи творби во форми на рак рани. Крвавата вошка има многу ефикасен природен непријател осичката Aphelinus mali која е осетлива на пониски температури и често пати ја губи битката поради брзо размножување на вошката. Крвавата вошка најсилно се размножува уште од рана пролет март - април, во лето нејзиниот развој е забавен, а на есен повторно се интензивира.повеќе слики >>

Препарати

DECIS EC-2,5

K-Obiol 25 EC

KOBIOL EC-25

RITMUS