Име на болест: Минер на проѕирни или пликасти мини - Lithocolletis corylifoliella Hw.
Култура: ЈАБОЛКА
Опис: Има 3 - 4 генерации годишно. Презимува како гасеница во мина во опаднатите листови. Летот на првата генерација е во периодот април - мај. Женката полага јајца одделно на лицето на листот. Ларвата веднаш по пилењето вбушува во листот и прави пликаста мина над спроводните садови, без да ги оштети. Листот ја задржува зелената боја и не опаѓа.повеќе слики >>

Препарати

BEVETOX 40 E

DANADIM PROGRESS 400 EC

DIMETOGAL

FOSFAMID 40 EC

PERFEKTHION

ROGOR L40