Име на болест: Брашнести вошки - Pseudococcidae
Култура: ВИНОВА ЛОЗА
Опис: Ги напаѓаат сите надземни и подземни делови на растението. Вошките живеат во колонии и кога ќе ги нападнат растителните органи ги покриваат со бела восочна навлака што ја отежнува нивната ерадикација. Смукаат големо количество клеточн сок и лачат медна роса. За многу кратко време доведуваат до колапс на нападнатото растение и причинуваат негово целосно уништување. Појавата на овие вошки е повремена, а во масовна појава предизвикуваат големи штети.повеќе слики >>

Препарати

CONFIDOR 200 OD

CONFIDOR SL 200

KOHINOR 200 SL

PREMIER 20% WP

QUANTUM SC

RAPID

WARRANT 200 SL