Име на болест: Зелкова белокрилка - Aleurodes proletella L.
Култура: ЈАГОДА
Опис:Зелковата белокрилка има 4 - 5 генерации годишно. Развојот на една генерација може да трае 3 - 6 недели. Зелковата белокрилка не е економски значаен вид кај нас.Препарати