Име на болест: Зелкова белокрилка - Aleurodes proletella L.
Култура: ЈАГОДА
Опис: Зелковата белокрилка има 4 - 5 генерации годишно. Развојот на една генерација може да трае 3 - 6 недели. Зелковата белокрилка не е економски значаен вид кај нас.повеќе слики >>

Препарати

CONFIDOR 200 OD

CONFIDOR SL 200

KOHINOR 200 SL

PREMIER 20% WP

QUANTUM SC

RAPID

WARRANT 200 SL