Име на болест: подгризувачка, зимска совица - Agrotis segetum Schiff
Култура: ЛУЦЕРКА
Опис: Има 2 генерации годишно. Презимува како возрасна гасеница во длабочината на почвата. Испилените ларви се хранат со листот на растението. Во повисоките степени од развој ларвите се симнуваат во почвата и го гризат кореновиот врат и коренчињата. Најголеми штети причинуваат на младите градинарски и индустриски растенија кои ги уништуваат целосно.   Економскиот праг е до 3 ларви/м2.  повеќе слики >>

Препарати

DECIS EC-2,5

K-Obiol 25 EC

KOBIOL EC-25

RITMUS