Име на болест: Овес, див лудовиков - Avena ludoviciana
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис: Едногодишно растение високо 50 - 140 цм. Коренот долг до 120 цм. Стеблото е исправно глатко. Листовите се долги 10 - 45 цм, темнозелени, мазни, рабовите малце влакнасти. Ракавецот е отворен. Цветот е растресита метлива со повеќе етажи. Плевиците имаат осилки. Произведува просечно 800 семки. морфолошки е сличен на A. fatua и меѓусебно тешко се разликуваат.повеќе слики >>

Препарати

DICURAN FORTE 80 WP

TENA

TOLUREX 50 SC

TOLUREX 50SC

TOLURON 80 WP