Име на болест: Дамкавост на лисјата кај јаготката - Mycosphaerella fragariae
Култура: ЈАГОДА
Опис: Во услови на силна појава може да предизвика оштетување на лисната маса. Габата ги напаѓа само лисјата на кои се јавуваат карактеристични дамки. Младите и старите листови се отпорни кон габата. Значи, инфекциите се остваруваат кај лисјата со средна старост. При силни зарази, поради големиот број на инфекции, лиските се сушат. Паразитот во опаднатите листови образува перитеции, со цилиндрични аскуси. Инфекциите се условени од дождовите . Конидиите ртат при температура од 15 до 20С и релативна влажност на воздухот 98 - 100%. Собирање и спалување на заразените и  сувите листови. Во услови на појава на болеста, потребно е да се извршат три третирања: првото пред цветање, второто непосредно  по цветањето и третото по бербата.повеќе слики >>

Препарати

BORDOVSKA CORBA 20 WP CAFFARO

BORDOVSKA CORBA S-20

BORDOVSKA CORBA WP-20

CAFFARO 20 WP

CUPRABLAU-Z

HIDROCOBRE