Средства за заштита: ФУНГИЦИДИ
Активни материи: Copper hydroxide ;
Име на препарат: BORDOVSKA CORBA 20 WP CAFFARO

Употреба:

Се употребува за борба против бројните фунгицидни и бактериски болести кај тревните и дрвенестите култури, и тоа кај винова лоза:

Пламеница

Plasmopara viticola

Црно гниење

Guignardia bidwelii

Екскориоза (пропратно дејство)

Phomopsis viticola

Септориоза, паразитско црвенило

Третирањето треба да е со концентрација од 700-1000 g/100 L вода, во зависност од климатските услови, дождови, температура, вегетативен развој на културата и од интензитетот на инфекцијата.

-       Цитруси:

Антракноза

Gloeosporium limetticolum

Гниење

Botryosphaeria ribis

Сушење

Phoma tracheiphila

Пламеница, гниење на вратот, бактериоза и пропратно дејство против чадлива краставост

Се третира месечно со доза од 800-1000 g/100 L вода и тоа почнувајќи од крајот на јануари.

-       Јаболка:

Чадлива краставост

Venturia spp.

600-800 g/100 L вода пред цветање

Дамкавост

 

Монилија, раковини

Се интервенира при при целосно паѓање на лисјата и при новото набабрување на папките

800 g/100 L вода

Скапување на вратот

Phytophtora cactorum

800 g/100 L вода (третманите да се локализираат на вратчето од растенијата со потрошувачка од 10-15 L суспензија по растение)

-       Круша:

Дамкавост, септориа

700-800 g/100 L вода пред цветање

Монилија, раковини

Се интервенира при при целосно паѓање на лисјата и при новото набабрување на папките

800 g/100 L вода

Пламеница

(пролетни и есенски третмани)

700-800 g/100 L вода

-       Дуња:

Монилија, раковини кај јаболчестото овоштие (Се интервенира при при целосно паѓање на лисјата и при новото набабрување на папките) во доза од 800 g/100 L вода.

Кај јаболко, круша и дуња третманите треба да престанат на почеток од цветањето

-       Бадем:    краставост, монилија (зимско прскање во доза од 1200-2000 g/100 L вода);

-       Кајсија:   краставост, монилија (зимско прскање во доза од 1200-2000 g/100 L вода);

-       Цреша:    монилија, накадрување на листовите (Taphrina), (зимско прскање во доза од 1200-2000 g/100 L вода); скапување на вратечето (Phytophtora) 800-1000 g/100 L вода. Третманите да се локализираат на вратчето од растенијата со потрошувачка од 10-15 L суспензија по растение;

-       Праска и нектарина: сачменка (Stigmina), раковини по коскестото овоштие, мониија, накадрување (Taphrina),  за зимско прскање во доза од 1200-2000 g/100 L вода;

-       Слива: краставост, монилија, бактериска дамкавост. Зимско прскање во доза од 1200-2000 g/100 L вода.

За кајсиите, црешите, праските, нектарините и сливите, третманите да се ограничат на зимскиот период.

-       Јагода:   лисни дамки (Pycosphaerella f.), Phytophtora се интервенира при вегетативна обнова во доза од 500 g/100 L вода;

-       Маслина:           краставост, сиво гниење, темно гниење, лепра (Colletorichum gloesoroides), краста (Pseudomonas savastanoi), дамкавост  или паунско око (Spilocaea oleagina). Се интервенира за време на пролетно-летниот период во доза од 700-1200 g/100 L вода;

-       Киви (актинидија):     скапување на вратот (Phytophtora) 800-1000 g/100 L вода. Третманите да се локализираат на вратчето од растенијата со потрошувачка од 10-15 L суспензија по растение;

-       Јаткасти растенија:   зимски третмани во доза од 1000 g/100 L вода; пролетно-летни третмани во доза од 700-900 g/100 L вода.

Зеленчук – доколку не е поианку наведнео, третирањето се врши со доза од 600 g/100 L вода., започнувајќи ги третманите при појава на поволни услови за развој на инфекции.

-       Лук, кромид, коримтче, ситен коримд:  за сузбивање на перонсопора, како и со пропратно дејство на сиво гниење и бактериски гниења.

-       Домат:    за сузбивање на лилсна дамкавост, вирози, пламеница, бактериоза, црно гниење, со пропратно дејство за сива мувла и алтернариоза;

-       Модар патлиџан:        антраконза, угинување на садниот материјал, како и пропратно дејство за сива мувла и алтернариоза;

-       Диња, лубеница, тиква:       макзимална доза од 4,3 kg/ha

-       Тиквичка, краставица, краставичка: аголна дамкавост, пламеница, како и пропратно дејство за сиво гниење, бактериско скапување;

-       Зелки: бела `рѓа, бактериско скапување, црно гниење, пламеница, како и пропратно дејство за сиво гниење и алтернариоза;

-       Аспарагус: `рѓа и како и пропратно дејство засиво гниење (да се ограничат треманите врднаш по собирањето на изданоците);

-       Артичока: пламеница, како и пропратно дејство забактериско скапување;

-       Копар, целер, магданос: церкоспориоза на целерот, септориоза на целерот, како и пропратно дејство за бактериско скапување;

-       Лиснат зеленчук, свежи треви и мешункасти зеленчуци: пламеница, церкоспора, антракноза, бактериоза;

Индустриски култури:

-       Маслодајни: пламеница, антракноза, во доза од 5-8 kg/ha. Третирањето се започнува при поволни услови за развој на инфекацијата.

-       Компири: пламеница, антракноза. Третирањето се започнува при поволни услови за развој на инфекцијата со доза од 5 kg/ha. Се повторува по потреба.

-       Шеќерна репа: церкоспора, пламеница, `рѓа. Третирањето се започнува при поволни услови за развој на инфекцијата со доза од 5,4 kg/ha. Се повторува по потреба.

-       Тутн: пламеница. Третирањето се започнува при поволни услови за развој на инфекцијата со доза од 7-10 kg/ha. Се повторува по потреба.

-       Цвеќиња, украсни растенија: пламеница, церкоспора, антракноза, `рѓа, бактериоза. Третирањето се започнува при поволни услови за развој на инфекцијата со доза од 600-1000 g/100 L вода. Се повторува по потреба.

-       Чемпрес: рак на чемпресот. Третирањето се започнува при поволни услови за развој на инфекцијата со доза од 1500-2000 g/100 L вода. Се повторува по потреба.


Предупредување:

Не е компатибилен со формулати кои содржат Тирам и формулати со алкална реакција. Не треба да се нанесува авионски.


Каренца:

3 дена за јагода, домат, модар патлиџан, лук, кромид, млад кромид, ситен кромид, тиквести растенија; 7 дена за компир; 20 дена за други прехрамбени продуктиДобавувач: ДППУ „РАДОМАК“ ДОО - Скопје-Петровец / веб страница
Производител: ISAAGRO S.p.A. / веб страница