Средства за заштита: ФУНГИЦИДИ
Активни материи: Copper hydroxide ; Copper-Sulfate;
Име на препарат: BORDOVSKA CORBA WP-20

Употреба:


Предупредување:


Каренца:Добавувач: „АГРОХЕМИЈА – КОМЕРЦ“ - Скопје
Производител: GALENIKA / веб страница