Активна материја: Acetamiprid
Средство за заштита: ИНСЕКТИЦИДИПрепарати:

BEVESPILAN

BUBASTAR

TONUS

VOLLEY