Активна материја: Alfa-Cypermethrin
Средство за заштита: ИНСЕКТИЦИДИПрепарати:

DIREKT

FASTAC 10 SC