Активна материја: Ametoctradin
Средство за заштита: ФУНГИЦИДИЛинк до ЕУ база на пестицидиПрепарати:

ENERVIN

ORVEGO