Активна материја: Dimethenamid-P
Средство за заштита: ХЕРБИЦИДИПрепарати:

AKRIS

FRONTIER X 2

WING-P