Активна материја: Trifloxystrobin
Средство за заштита: ФУНГИЦИДИПрепарати:

FLINT MAX

ZATO 50 WG