Активна материја: Bakar Sulfat
Средство за заштита: ФУНГИЦИДИПрепарати:

PLAV KAMEN 25 SG

PLAVI KAMEN

SIN KAMEN

SIN KAMEN - ZORKA