Активна материја: Dodine
Средство за заштита: ФУНГИЦИДИЛинк до ЕУ база на пестицидиПрепарати:

EFUZIN 500 SC

SYLLIT 499 SC