Средства за заштита: ФУНГИЦИДИ
Активни материи: Dodine;
Име на препарат: EFUZIN 500 SC

Употреба:


Предупредување:


Каренца:Добавувач: ТДПТДУ „АГРОЈУНИКОМ“ ДООЕЛ - Скопје
Производител: AGRIPHAR S.A. / веб страница