Активна материја: Methomyl
Средство за заштита: ИНСЕКТИЦИДИПрепарати:

LANATE 20 L

LANATE 25 WP

METHOMEX 90-SP

METOMIL 90 SP

NEOMYL 90 WP

PILARMATE