Активна материја: Zeta-Cypermethrin
Средство за заштита: ИНСЕКТИЦИДИПрепарати:

FURY 10 EC

FURY GEO