Име на болест: Киселица - Oxalis stricta
Култура: ПЛЕВЕЛИ
Опис: Повеќегодишно растение високо до 35 цм. Има подземни изданоци со многу грутчести задебелувања со кои се размножува. вСтеблото е исправно обично разгрането и влакнесто. вЛистовите се триделни имаат долги петелки. вЛиските се обратно срцевидни. вЦветвовите се поединачни или групирани, жолти по боја. Плодот е гол или влакнест.повеќе слики >>

Препарати

GRANSTAR 75 WG

HERBASTAR 750 WG