Име на болест: Зелкова нематода - Heterodera cruciferae Franklin
Култура: ЗЕЛКА
Опис: Зелковата нематода го напаѓа коренот на зелката, предизвикува тн
"коренова брада". Има 2 генерации годишно. штетите ги рави со шмукување сокови, заради што младите растенија угинуваат, а постарите растенија заостануваат во развојот, жолтеат и не формираат главица. Мерките за контрола опфаќаат агротехника: плодоред, уништување на растителните остатоци по берба, уништување плевели, хемиско уништување со нематоциди на база на карбамати (оксамил).повеќе слики >>

Препарати

BASAMID GRANULAT

VYDATE 10L