Име на болест: Црвена крушкина штитеста вошка - Epidiaspis leperii
Култура: КРУША
Опис: Има 1 генерација годишно. Презимува како зрела женка. Имагата од новата генерација се јавуваат на крај на есента. Штетите ги причинуваат и ларвите и имагата со шмукање сокови од сите делови, стебло, гранки, леторасти, лисја и плодови. На дрвенестите делови предизвикуваат големи деформации кои по неколкугодишен напад предизвикуваат сушење на стеблата.повеќе слики >>

Препарати

LANATE 20 L

LANATE 25 WP

METHOMEX 90-SP

METOMIL 90 SP

NEOMYL 90 WP

PILARMATE