Име на болест: зимска совица - Agrotis segetum Schiff
Култура: ТУТУН
Опис:Има 2 генерации годишно. Презимува како возрасна гасеница во длабочината на почвата. Испилените ларви се хранат со листот на растението. Во повисоките степени од развој ларвите се симнуваат во почвата и го гризат кореновиот врат и коренчињата. Најголеми штети причинуваат на младите градинарски и индустриски растенија кои ги уништуваат целосно. Економскиот праг е до 3 ларви/м2.
Препарати