Име на болест: Црна репина вошка - Aphis fabae Scop.
Култура: ТУТУН
Опис: Регистриран е како штетник на шеќерната репка, цвеклото, тутунот, доматот, сончогледот, компирот. Покрај директните штети утврдена е и како вектор на вируси. Најголеми штети до 70% се регистрирани кај шеќерната репка. Годишно има над 10 генерации. Економски праг за третирање е 20 - 30% инфестацијаповеќе слики >>

Препарати

DIREKT

FASTAC 10 SC