Име на болест: дудовец, црничкар, црничковец. - Hyphantria cunea Drury
Култура: ЛУЦЕРКА
Опис: Преферира исхрана на  црницата но може да се храни и со јаболка, круша, орев а регистриран е и на детелина, луцерка и домат. Има две генерации годишно, и презимува во стадиум на кукла во пукнатините на кората од дрвјата или на други места. Испилените гасеници се хранат со листовите и ги запредуваат во пајажинести гнезда. Главните штети ги причинуваат ларвите со својата исхрана. Вршат дефолијација. Од агротехничките мерки за уништување се препорачува спалување на гасеничните гнезда и редовна резидба.повеќе слики >>

Препарати

DIREKT

FASTAC 10 SC